ארון 90 דקות תחת מנדף

ארון בטיחות לדליקים וחומרים מסוכנים ע"פ תקן אירופאי EN 14470-1.

ע"י איטום ובידוד מעולים ארון הבטיחות שומר על טמפרטורה של מתחת ל  200°C
(טמפרטורה בה רוב החומרים מתלקחים מעצמם - נקודת ההתלקחות) במשך של 90 דקות בזמן שריפה עם טמפרטורה חיצונית של מעל 1000 מעלות צלזיוס.
לארון יש מאצרה, המונעת מנוזלים לזלוג מחוץ לארון במקרה של דליפה.
הדלתות, והמגירה נסגרות אוטומטית כאשר הטמפרטורה עולה.

כל הפתחים של ארון הבטיחות, ובכלל זה פתחי ההזרמה והיניקה של האוויר, נאטמים עם עליית הטמפרטורה באופן אוטומטי.