מינדף כימי - מבט לחזית


 מבט מהחזית - מנדף כימי דגם PAL.

המנדף הוא פיתוח מיוחד של חברת MINTZ LAB SYSTEMS