תא פנימי של מנדף

תא פנימי של מנדף כימי

התא הפנימי של מנדף כימי מכיל בזמן עבודה את החומרים שנידפו אליו. חלק מדרישות מן התא כוללות בין היתר שכיוון הזרימה יהיה מהמנדף החוצה, אחריות על ספיקת אוויר המנדף, שליטה על עוצמת רעש המנדף ועוד.

הציפייה מתא המנדף היא ליצור אחידות בזרימה בטוחה כלפי חוץ כשהדבר נעשה בתא שחלקו העליון משופע כלפי מעלה כפי שניתן להבחין בתמונה. חוסר אחידות בזרימת האוויר והישארות חומרים מנדפים בתא עלולים להוות התרחשות ומלכודת של חומרים שהופכים נפיצים ומסוכנים. תא פנימי של מנדף שאינו אטום בצורה טובה או ניזוק יכול להפוך בעצם את המסנן עצמו מכלי עזר לכלי מסוכן.

בחלק העליון של כל תא (מה שלא ניתן לראות בתמונה) ישנו את פתח היציאה – Exhaust. חלק זה דומה בצורתו לגליל מוארך ומוביל הוא את החומרים הנדיפים החוצה מתוך המבנה התעשייתי והמנדף עצמו. כל חלקי היציאה של כל המנדפים מחוברים למערכת צינורות עליונה שמובילה את כל החומרים הנדיפים מחוץ למפעל.


תצלום מבפנים של תא המנדף