פרוייקטים - מבנה מעבדות למחקר ביולוגיה

הלקוח:
אוניברסיטת בן גוריון
שם הפרוייקט:
מבנה מעבדות למחקר ביולוגיה

מבנה מעבדות למחקר בביולוגיה בקמפוס בשדה בוקר
בשטח של 2,000 מ"ר מעבדות