פרוייקטים - בניין מאייר Molecular Genetiks

הלקוח:
מכון ויצמן למדע
שם הפרוייקט:
בניין מאייר Molecular Genetiks
 
תיכנון ועיצוב - אורלי אסף, מכון ויצמן