פרוייקטים - בניין פרלמן

הלקוח:
מכון ויצמן למדע
שם הפרוייקט:
בניין פרלמן
ריהוט מותאם ומעוצב לפי צרכי החוקרים והמשתמשים
התאמת מנדפים כימיים ומבנה מעבדות.
ניצול מקום מקסימאלי על פי תכנון אדריכלי.
 
תכנון ועיצוב - אורלי אסף, מכון ויצמן