פרוייקטים - בניין קנדיוטי

הלקוח:
מכון ויצמן למדע
שם הפרוייקט:
בניין קנדיוטי
מעבדה עם מנדף כימי וריהוט למעבדה מותאמים למידות המעבדה
בבנין קנדיוטי בביצוע מינץ ריהוט למעבדות
תכנון ועיצוב - אורלי אסף, מכון ויצמן