פרוייקטים - ריהוט מעבדה ומנדפים

הלקוח:
טבע אסיא
שם הפרוייקט:
ריהוט מעבדה ומנדפים

ריהוט מעבדות ומנדפים כימיים בטבע אסיא 

תיכנון ועיצוב -מושלי אלדר אדריכלים