פרוייקטים - מבנה מעבדות

הלקוח:
מבנה מעבדות
שם הפרוייקט:
מבנה מעבדות
מבנה מעבדה כולל הזנות עליונות וזרועות יניקה מתכווננות
תכנון ועיצוב - מושלי אלדר אדריכלים