פרוייקטים - מעבדות הוראה - האוניברסיטה העברית ירושלים

הלקוח:
האוניברסיטה העברית בירושלים
שם הפרוייקט:
מעבדות הוראה - האוניברסיטה העברית ירושלים
ריהוט כולל למבנה מעבדות הוראה - פיזיקה כימיה וביולוגיה
תכנון ועיצוב - צדוק שרמן - שרמן אדריכלות ואפיון