פרוייקטים - בניין בנוזיו - הפקולטה לביוכימיה

הלקוח:
מכון ויצמן למדע
שם הפרוייקט:
בניין בנוזיו - הפקולטה לביוכימיה
מבנה מעבדות חדש של הפקולטה לביוכימיה - המחלקה למדעי הצמח והסביבה והמחלקה למדעים ביומולקולריים.
הפרוייקט פרוס על פני 6 קומות עיליות ועוד 3 תת קרקעיות בשטח כולל של 30,000 מ"ר.
תכנון ועיצוב - מושלי-אלדר